ASUSPRO Pro451LD Dizüstü

ASUSPRO Pro451LD Laptop, Windows 7 Windows 8.1 Sürücüler, Uygulamalar, Kılavuzlar

ASUSPRO Pro451LD Laptop, Windows 7 Windows 8.1 Sürücüler, Yazılım ve Kılavuzlar indirin. Intel Chipset Driver, Grafik Video Sürücüsü, Conexant Ses Sürücüsü, Bluetooth Driver, Kablosuz LAN Sürücüsü, Kart Okuyucu Sürücüsü, LAN Sürücüsü, TouchPad Driver, Intel MEI Sürücü,

ASUSPRO Pro451LD Dizüstü

ASUSPRO Pro451LD Notebook Teknik Özellikleri

高效 易用 通过 双频 Kablosuz 随时随地 进行 连接 支持 无线 网络 唤醒, 只需 一个 简单 的 网络 消息 启动 PCUSB 3.0 接口, 理论 传输 速度 比 USB 2.0 快 10 倍 采用 可 抽换 式 电池, 满足 商务 人士 长时间 电池 使用 需求 ASUSPRO İş Merkezi 在 一个 简易 软件包 中, 帮助 小型 企业 有效 地 管理 他们 的 电脑 (选配) USB Şarj + 即使 笔记本 电脑 关闭 电源, 也 可 快速 为 移动 设备 充电 可靠 安全, 防 泼 溅 键盘 可经受 意外 溅出 的 饮料 专业 设计 经过 精心 设计 的 PRO 系列 键盘, 提供 更 舒适 及 扎实 的 打字 触感 超大 ​​面积 多 手势 触摸板,